АТАКОВАННЫЙ

прич. həmlə edilmiş, hücuma məruz qalmış.

АТАКА
АТАКОВАТЬ