АФФЕКТАЦИЯ

ж süni həyəcan, qızışma, özündən çıxma.

АФФЕКТ
АФФЕКТИВНЫЙ