АЦТЕКИ

мн. (ед. ацтек м) asteklər (Meksikada yaşayan hindu qəbilələrindən biri).

АЦИДОФИЛИН
АШУГ