АЭРОКЛУБ

м aeroklub (aviasiya həvəskarlarının klubu).

АЭРОДРОМНЫЙ
АЭРОЛИТ

Digər lüğətlərdə