АЭРОНАВИГАЦИЯ

ж мн. нет aeronaviqasiya (təyyarə və dirijablları müəyyən istiqamətdə sürmək üsullarından bəhs edən elm).

АЭРОНАВИГАЦИОННЫЙ
АЭРОНАВТ