АЭРОНАВТИКА

ж мн. нет aeronavtika (havada uçma nəzəriyyəsi və sənəti).

АЭРОНАВТ
АЭРОПЛАН

Digər lüğətlərdə