АЭРОСЕВ

м k. t. havadan səpin (toxumu təyyarə vasitəsilə səpmə).

АЭРОСАНИ
АЭРОСТАТ

Digər lüğətlərdə