АЭРОСТАТИКА

ж мн. нет aerostatika (hava və qazların tarazlığından bəhs edən elm).

АЭРОСТАТ
АЭРОСЪЁМКА

Digər lüğətlərdə