А

А I

союз 1. isə, amma, lakin; мальчику пять лет, а девочке три года, oğlanın beş, qızın isə üç yaşı vardır; товарищ уехал, а я не мог выехать yoldaşım getdi, amma mən gedə bilmədim; 2. bəs; а из чего видно, что он прав? bəs nədən görünür ki, o, haqlıdır?; 3. -sa, -sə, əgər; а не понимаешь, так и не говори bilmirsənsə, danışma; ◊ а именно yəni, məhz, məsələn; а то yoxsa; спеши, а то опоздаешь tez ol, yoxsa gecikərsən; от а до зет əvvəldən axıradək; başından ayağına kimi; bütünlüklə; а не то yoxsa..., əks halda.

А II

межд. (təəccüb, təəssüf və başqa hissləri ifadə edir) a, aha, hə; а, так это ты был! a, o sən idin!; а, поймал тебя! aha, səni tutdum!

А-

Digər lüğətlərdə