ГАГАРА

ж zool. qaqara (şimalda yaşayan su quşu).

ГАГА
ГАГАРИЙ

Digər lüğətlərdə