ГАГАРКА

ж zool. qaqarka (qütb dəniz quşu).

ГАГАРИЙ
ГАГАТ