ГАЗ²

(-ди, -да, -ар) 1. kim. qaz; газ квай ятар qazlı sular; газдин a) qaz -i \[-ı\]; газдин ни qaz iyi; b) qazla işləyən, qazla yanan; газдин пич qaz pilətəsi (sobası); 2. dan. yel, hava (mədə və bağırsaqlarda əmələ gələn qaz); * газ хкатун dan. qazı qaçmaq, ovqatı təlx olmaq, pərt olmaq.
ГАЗ¹
ГАЗ³:

Digər lüğətlərdə