ГАЗ

ГАЗ I

м 1. kim. qaz; ядовитый газ zəhərli qaz; удушливый газ boğuçu qaz; отравляющий газ zəhərləyici qaz; гремучий газ gurlayıcı qaz; 2. только мн. газы yel, hava (qarından çıxan yel); ◊ дать газ dan. qaz vermək (sürəti artırmaq); сбавить газ dan. qazı azaltmaq (sürəti azaltmaq); на полном газе (газу) dan. ən böyük sürətlə, tam sürətlə.

ГАЗ II

м мн. нет qaz-qaz (nazik ipək parça).

ГАЕЧНЫЙ
ГАЗАВАТ

Digər lüğətlərdə