ГАЙКА

ж tex. qayka; ◊ гайка слаба у кого (dan.) hünəri deyil, gücü çatmaz; подкрутить гайку (гайки) (dan.) tələbi artırmaq.

ГАЙДУК
ГАЙКОРЕЗ

Digər lüğətlərdə