ГАЛЧӀУРУН

гл., ни вуж-вуч; -да, -на; -из, -зава; -а, -ир, -рай, -мир; галчӀур тавун, галчӀур тахвун, галчӀур хъийимир чиляй тӀуз ялун. Абур кьведни жанавур галчӀуризгалчӀуриз ятахрал хъфена... А. Сайд. Кьисас. Сумка чиляй галчӀурмир. Р. КӀанчӀ галчӀурна хкана. Р.

* мес суруз ~; а пад галчӀуриз фин.

ГАЛЧУКУН
ГАМ

Digər lüğətlərdə