ГАЛЧӀУРУН

(-из, -на, -а) f. 1. sürükləmək; sürümək, zorla çəkib aparmaq; 2. məc. uzatmaq, yubatmaq, ləngitmək, süründürmək (işi); * пад галчӀурун yanını çəkmək, axsamaq, taytımaq.
ГАЛЧӀУРИЗ-ГАЛЧӀУРИЗ
ГАМ

Digər lüğətlərdə