ГАТӀ

taxılı saxlamaq üçün iri qab, yeşik, anbar; daraba (məh.).
ГАТФАРИХЪ
ГАТӀКӀУН