ГИЙИН:

n. hornbeam.
ГИЗЛЕМИШУН
ГИЛ

Digər lüğətlərdə