ГУРЛУВИЛЕЛДИ

also. гурлудаказ.
ГУРЛУВАЛ
ГУРЛУДАКАЗ

Digər lüğətlərdə