ГЬАВАЗИЯР

(-йри, -йра) c. zəhmət mahnıları.
ГЬАВАЗИЯР
ГЬАВАЙДА

Digər lüğətlərdə