ГЬАВАЛАТУН

(-из, -на, -а) f. 1. təhrik etmək, pis bir işə sövq etmək, həvəsləndirmək; 2. qarş. salışdırmaq, vuruşdurmaq, təhrik etmək; üzərinə qaldırmaq, münaqişəyə sövq etmək; 3. məc. saldırmaq, qısqırtmaq.
ГЬАВАЛАТУН
ГЬАВАР

Digər lüğətlərdə