ГЬАВАЯН

1. havayı, pulsuz, müftə, qarşılıqsız; əvəzsiz, muzdsuz; 2. məc. faydasız, xeyirsiz, səmərəsiz, əbəs, bihudə, boş.
ГЬАВАЯН
ГЬАВИЗ

Digər lüğətlərdə