ГЬАВИЗАЯР

(-йри, -йра) yaln. c. folkl. 1. iki dəstə olub yarışma şəklində oxunan mahnılar (xorla); 2. bax гьавазияр.
ГЬАВИЗАЯР
ГЬАВИЛЯЙ

Digər lüğətlərdə