ГЬАВИЛЯЙ

1. onun üçün, ona görə(də), o səbəbə, odur ki; 2. belə ki, buna görə də.
ГЬАВИЗАЯР
ГЬАВИЛЯЙ

Digər lüğətlərdə