ГЬАДДИ:

гьадди чир хьун həddini bilmək (tanımaq), ədəb dairəsindən kənara çıxmamaq, cızığından çıxmamaq; низ вуч гьадди ава? kimin nə həddi var? heç kim cəsarət edə bilməz (hədə bildirir).
ГЬАДДИ:
ГЬАДИС

Digər lüğətlərdə