ГЬАТ:

* гьат хьун гл., вуж 1) жувалай аслу тушиз са гьина, кве ятӀани хьун. Шумуд йис я вун рикӀе гьат хьана. Е. Э. Яр гуьзел. Са патахъай къвез Бичерахуф Чи уьлкведа гьат хьана хьи. С. С. Гьуьрият. 2) пис гъалдиз аватун. Шумуд садан эгьлиаял, Етим, есир гьат хьана хьи. Е. Э.. 1877 - йисан бунтариз.

ГЬАСЯТДА
ГЬАТДА