ГЬ

ləzgi əlifbasının altıncı hərfi; bax гьэ.
ГЪЭ
ГЬА¹

Digər lüğətlərdə