ЕДИНОМЫСЛИЕ

ср мн. нет həmfikirlik, məsləkdaşlıq, fikir birliyi.

ЕДИНОЛИЧНЫЙ
ЕДИНОМЫСЛЯЩИЙ

Digər lüğətlərdə