ЕДИНОМЫСЛИЕ

həmfikirlilik, məsləkdaşlıq, 2. Fikir birliyi
ЕДИНОЛИЧНО
ЕДИНОНАСЛЕДИЕ

Digər lüğətlərdə