ИГЬТИЯТВАЛ

n. precaution; prudence, foresight; игьтиятвал авун v. be on one's guard, be watchful; shun, keep away; игьтиятвал хуьн be careful, mind one's p's and q's.
ИГЬТИЯТВАЛ
ИГЬТИЯТЛУ

Digər lüğətlərdə