ИДЕАЛЬНОСТЬ

ideallıq, çox gözəllik, mükəmməllik
ИДЕАЛЬНО
ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Digər lüğətlərdə