ИДЕЯ

1.ideya, əqidə; 2. Əsas fikir, ideya; 3. Fikir, niyyət, plan
ИДЕОЛОГИЯ
ИДТИ

Digər lüğətlərdə