ИЖДИВЕНСТВО

başqasının hesabına yaşama, kürəyini işə verməmə
ИЕРОГЛИФ
ИЗБАВИТЬ

Digər lüğətlərdə