ИЗВЕРЖЕНИЕ

1. Püskürmə, fışqırma, atma; 2. Yağdırmaq, yağdırılma (söyüş); 3. Qovma, qovulma
ИЗБРАННЫЙ
ИЗВЕСТИ

Digər lüğətlərdə