ИЗВЕСТИЕ

1.xəbər; 2. Tarixi məlumat; 3. Cəm; xəbərlər
ИЗВЕСТИ
ИЗВЕСТИТЬ

Digər lüğətlərdə