ИЗВЕСТНОСТЬ

1. Şöhrət, məşhurluq, ad, san; 2. Məşhur adam, adlı-sanlı adam, tanınmış adam
ИЗВЕСТИТЬ
ИЗВИНЕНИЕ

Digər lüğətlərdə