ИЗГНАТЬ

1.qovmaq; 2. Sürgün etmək; 3. Yox etmək, kökünü kəsmək, aradan qaldırmaq
ИЗГНАНИЕ
ИЗГОЛОВЬЕ

Digər lüğətlərdə