ИЗЛИШНЕ

1.artıq, həddindən artıq; 2. Gərəksiz, yersiz, münasibətsiz, lüzumsuz
ИЗЛИШЕСТВОВАТЬ
ИЗЛОЖЕНИЕ

Digər lüğətlərdə