КАБАРЖИНЫЙ

прил. kabarqa -i[-ı].

КАБАРЕ
КАБАРОЖИЙ