ЛАВР

м 1. dəfnə ağacı; 2. только мн. лавры dəfnə çələngi, dəfnə budağı (qalibiyyət, şöhrət, mükafat simvolu); 3. только мн. лавры şöhrət, müvəffəqiyyət, müzəffəriyyət; ◊ пожинать лавры müvəffəqiyyətin səmərəsini görmək, şöhrət qazanmaq; почить на лаврах arxayın olmaq; лавры чьи не дают спать paxıllığından partlayır, acıq çəkir.

ЛАВОЧНЫЙ
ЛАВРА

Digər lüğətlərdə