МАГНИТИК

м 1. магнит söz. kiç.; 2. ən kiçik maqnit hissəciyi.

МАГНИТ
МАГНИТИТЬ