ОМОЛАЖИВАНИЕ

ср мн. нет cavanlaşdırma, gəncləşdirmə; cavanlaşdmlma, gəncləşdirilmə; cavanlaşma, gəncləşmə.

ОМОВЕНИЕ
ОМОЛАЖИВАТЬ