ПАБВАЛ

1. arvadlıq, qadınlıq; 2. zövcəlik, övrətlik; пабвал авун a) qadınlıq etmək; arvadlıq etmək, zövcəlik etmək; b) məc. dan. acizlik göstərmək, qorxmaq, cəsarət etməmək.
ПАБАХЪАНВАЛ
ПАБВИЛЕЛДИ

Digər lüğətlərdə