ПАЙГАР¹

(-ди, -да, -ар) 1. şüvül: ləngər (kəndirbazlıqda); 2. pərgar, sirkul.
ПАЙ-УЬЛУЬШ
ПАЙГАР²

Digər lüğətlərdə