ПАЙГАР²

1. möhkəm, bərk; davamlı, dayanıqlı; пайгар авун bax пайгарун; 2. pərgar, bacarıqlı, məharətli, qabiliyyətli, usta; мецел пайгар dildə (danışmaqda) pərgar; 3. saz, müntəzəm, pərgar.
ПАЙГАР¹
ПАЙГАР

Digər lüğətlərdə