ПАЙГАР

хьун f. 1. möhkəm olmaq, bərk olmaq; davamlı olmaq; 2. saz olmaq, işlək vəziyyətdə olmaq, pərgar olmaq; 3. müvazinətləşmək, tarazlaşmaq, bərabərləşmək.
ПАЙГАР²
ПАЙГАРВАЛ

Digər lüğətlərdə