ПАЙЧИ

payçı (bir işdə payına düşən payı verərək üzv olan adam).
ПАЙИЗ
ПАК

Digər lüğətlərdə