ПАКАМА

səhər, sabah, sübh; пакама хьун sabah açılmaq (olmaq), sübh açılmaq, dan yeri ağarmaq, işıqlanmaq, gündüz başlamaq; пакама хийир(ар)! sabahın(ız) xeyir!
ПАКАГЬАН
ПАКАМАЛАЙ

Digər lüğətlərdə