ПАЛДУМ

1. kəpitkə, kilkə, lif; 2. quşqun, pərdüm.
ПАЛАТА
ПАЛИ

Digər lüğətlərdə