ПЕРЕСЛОИТЬ

сов. qat-qat qoymaq, lay-lay tökmək.

ПЕРЕСЛОЁННЫЙ
ПЕРЕСЛОИТЬСЯ